Planprocessen Eemsdelta meer in samenhang

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het op te stellen planMER (milieueffectrapport) voor de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl ligt ter inzage.

De provincie Groningen stelt in afstemming met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl en Groningen Seaports een Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl op. De stukken zijn nu online.

In het gebied van de Eemsdelta speelt de laatste jaren een groot aantal ontwikkelingen. Vooral in de havengebieden Eemshaven en Oosterhorn in Delfzijl en de daaraan direct grenzende gebieden. Tot nu toe worden deze ontwikkelingen/projecten mogelijk gemaakt via aparte, individuele plan- en vergunningsprocedures.

Volledig artikel met online stukken