Plannen Vismigratierivier ter inzage

Van maandag 2 november t/m maandag 14 december 2015 ligt de ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet ten behoeve van het project Vismigratierivier Afsluitdijk ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit, Tegelijkertijd werken regionale partijen in het samenwerkingsverband de Nieuwe Afsluitdijk aan het realiseren van duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de projecten is de aanleg van een Vismigratierivier.

Meer informatie over de vismigratierivier op de projectpagina