Plannen elektriciteitskabel Nederland-Denemarken

Vorige week was de eerste informatieve bijeenkomst over de plannen van Tennet om een nieuwe elektriciteitsverbinding aan te leggen tussen Nederland en Denemarken.

De kabel moet vanuit de Eemshaven door de Waddenzee gelegd gaan worden en dan in Denemarken weer aan land komen.

In 2010 bestonden er ook al plannen voor deze verbinding, maar die zijn in 2011 op grond van economische belangen in de ijskast gezet. De Waddenvereniging is in het verleden ook betrokken geweest bij dit initiatief en heeft in 2011 al een zienswijze ingediend. Ook nu zullen we de kansen en de (mogelijke) gevolgen voor mens, landschap en natuur goed gaan bekijken.