Plan voor nieuw waddeneiland

Dagblad Trouw maakt melding van plannen bij de provincie Groningen om een nieuw Waddeneiland te creëren.

Het gaat om een opgespoten zandplaat van ongeveer vijfhonderd hectare tussen Rottumeroog, Borkum en de vaste wal. Het nieuwe eiland zou zowel de natuur als de economie moeten dienen. Zo zou sprake zijn van beïnvloeding van de zeestroming, met gunstige natuureffecten voor de Eemsmonding en een nieuwe zeehaven met overslagterminal.

Artikel op website Trouw

Informatie op de website van de provincie Groningen