Plan van Aanpak verbetering beheer Waddenzee van RCW en Beheerraad naar de Tweede Kamer

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee beter kan. Het Regiecollege Waddenzee (RCW) en de Beheerraad Waddengebied stelden het plan op in de vorm van een samenwerkingsagenda. De samenwerkingsagenda is verstuurd naar de Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen en de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma. Zij hebben dit plan op 2 juli 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het plan is het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting". Bij dit plan gaat het om samenwerking op alle fronten. Dit zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht, crisis- en calamiteitenbeheersing, fysiek onderhoud, herstelmaatregelen, zonering en geleiding, monitoring en onderzoek, voorlichting en promotie.

Volledig artikel met Plan van Aanpak en andere documentatie op de pagina Actueel van het Regie College waddengebied