Persverklaring provincie Groningen over uitspraak Raad van State RWE Essent centrale

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State van vandaag over de RWE/Essentcentrale in de Eemshaven.

De uitspraak heeft betrekking op de vergunningen die de toenmalige minister van LNV en de provincies Groningen en Friesland in 2008 in het kader van de Natuurbeschermingswet hebben verleend voor de bouw van de RWE/Essent - kolencentrale.

De uitspraak is momenteel onderwerp van nader onderzoek en analyse. Het college verwacht, gezien de complexiteit van de materie, binnen enkele dagen een reactie op de uitspraak te kunnen geven.

Zie ook het nieuwsbericht 'Raad van State haalt streep door kolencentrale RWE'