Partners Streekagenda investeren in Friese Waddeneilanden

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Friese Waddengemeenten, Wetterskip en Provincie Fryslân

Bestuurders van het Wetterskip, Provincie Frysl?n en de Friese Waddengemeenten presenteren vrijdag 14 maart in het Provinciehuis in Leeuwarden de Streekagenda Waddeneilanden: een uitvoeringsprogramma waarin partijen samenwerken aan de ontwikkeling van het Waddengebied. Met als doel: een mooi en sterk Waddengebied waar mensen met plezier kunnen recreëren, wonen en werken. De Streekagenda omvat de gezamenlijke doelen en ambities voor de periode 2014 -2020 en een jaarprogramma met projecten voor 2014. De partners gaan nu gezamenlijk aan de slag met de uitvoering.

Waddeneilanden: een dynamische streek
De belangrijkste uitdagingen voor de Waddeneilanden liggen op het gebied van leefbaarheid en werkgelegenheid. De eilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking: minder jongeren en toename van ouderen. De Streekagenda zet in op het stimuleren van leefbaarheid en werkgelegenheid. Projecten ondersteunen de ontwikkeling van toerisme, maar ook het behoud van de eilander natuur het landschap en de cultuur. Daarnaast bevat de Streekagenda maatregelen die moeten leiden tot een zelfvoorzienende water- en energiehuishouding van de eilanden.