Paraffine aangespoeld op Friese kwelders

Er is een lading paraffine aangespoeld aan de kwelders van Nieuwebildtzijl

tot en met Holwert. Het gebied waar paraffine is aangespoeld strekt zich uit

over ongeveer 20 kilometer.

Afgelopen maandag ontdekten inspecteurs van Rijkswaterstaat dat ongeveer 5 kuub paraffine is aangespoeld in dit natuurgebied. Het gaat hier om paraffine dat waarschijnlijk afkomstig is van een boorplatform(s) en/of olietanker(s). Op de Waddeneilanden is tot nu toe geen paraffine aangetroffen.

Paraffine is een natuurlijk bestanddeel van ruwe olie. Algemeen wordt aangenomen dat paraffine niet schadelijk is voor het milieu. Rijkswaterstaat heeft monsters genomen die nu worden geanalyseerd.

Rijkswaterstaat start donderdag met de schoonmaakwerkzaamheden die naar verwachting een week gaan duren. Deze werkzaamheden worden met de hand uitgevoerd om zo de natuur zoveel mogelijk te ontzien. De natuurbeheerders It Fryske Gea en Staatsbosbeheer zijn door Rijkswaterstaat op de hoogte gesteld, zij hebben inmiddels de pachters geïnformeerd.