Overblijfselen ‘Atlantikwall ' in het Waddengebied bij Punt van Reide bewaard

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim negenhonderdduizend euro beschikbaar is om de verhalen tot leven te gaan brengen die al lange tijd slapende zijn op de Punt van Reide.

Natuur, landschap en het erfgoed op de Punt van Reide en de rol die de aanleg en aanwezigheid van de Fiemel Batterie uit WOII daarbij spelen zijn de thema’s die hierin samenkomen. Het Groninger Landschap is verantwoordelijk voor het tot leven brengen van de verhalen. De aanvraag voor de bijdrage maakt onderdeel uit van het project Atlantikwall in het Waddengebied.

 

Atlantikwall

De Europese kustlijn van het zuidelijkste puntje van Portugal tot de Noordkaap in Noorwegen maakte ooit deel uit van de Atlantikwall in WOII. Langs deze kustlijn zijn veel overblijfselen te vinden van deze verdedigingswerken van de Duitse bezetter.

Meer informatie op website It Fryske Gea

Meer informatie over het Waddenfonds