Oude zeewering Noarderleech blijft bestaan

De oude zeewering in het buitendijkse natuurgebied Noarderleech bij Holwerd blijft bestaan. Omdat het vee op de kwelder verwond kan raken door scherpe uitsteeksels en prikkeldraad, was natuurorganisatie It Fryske Gea begonnen de oude palenrij te verwijderen.

It Fryske Gea geeft toe dat het niet voldoende doordrongen is geweest van de cultuurhistorische waarde van de zeewering. Er komen nu doorgangen in de palenrij van zo’n 20 tot 30 meter. Scherpe punten worden weggehaald.