Opzet glastuinbouwproject Waddenglas mogelijk kleiner

De stuurgroep Waddenglas wil alleen fase 1 van het glastuinbouwproject Waddenglas nog uitvoeren. Dit voorstel wordt in de loop van het jaar aan de deelnemende partijen, de gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de Dienst Landelijk Gebied (DLG), voorgelegd. Dat zou betekenen dat 1/3 van het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd.

Redenen heroverweging
Er zijn verschillende redenen voor de heroverweging. Zo volgen de crisissen in de glastuinbouw elkaar op en herstelt de sector zich niet. De lage opbrengstprijzen en problemen met de export maken het toekomstperspectief onzeker.

Ook de marktpositie van Waddenglas is verslechterd. Recent zijn glastuinbouwbedrijven in Berlikum en Beetgum overgenomen door daar zittende bedrijven. Bij een deel van deze bedrijven zat juist potentie voor het afnemen van gronden bij Waddenglas.

Fase 1 nog steeds hoogwaardig glastuinbouwgebied
Met de uitvoering van de eerste fase (50 hectare uitgeefbare grond) kan nog steeds een hoogwaardig glastuinbouwgebied worden gemaakt. De fraaie natuur rondom de kassen en waterberging zijn deels al gerealiseerd. Hartman B.V. wil de grond in de toekomst afnemen en met aardwarmte een duurzame energievoorziening realiseren. De werkgelegenheid in de regio krijgt dan een forse impuls met ongeveer 200 fte.