Oplossing uitbaggeren Westgat nabij

Wij betalen het baggeren, u betaalt onderzoek en de controle. Daar komt in kort het voorstel op neer om de toegang tot de haven van de Lauwersoog toch snel uit te baggeren.

De vaargeul in het zogeheten Westgat is dichtgeslibd, waardoor de bereikbaarheid van de haven in gedrang komt. Baggeren is dus van levensbelang voor Lauwersoog. Tot nu toe kamen de verschillende partijen er niet uit mede omdat minister Schultz er geen geld in wil steken omdat ze bang is dat de geul net zo snel weer dichtslibt en dus haar geld weggooit.

Snel uitbaggeren
De gemeente De Marne heeft het voortouw genomen in een plan om toch snel tot uitbaggeren te komen. Daarin werken de provincie Groningen, de haven van Lauwersoog, Rijkswaterstaat en De Marne samen. In hoofdlijnen zijn ze er ook uit.

De Marne wil ruim drie ton beschikbaar stellen voor de baggerwerkzaamheden. De provincie neemt het geld voor de benodigde vergunningen voor haar rekening. Het Rijk moet dan de monitoring van de vaargeul op zich nemen.

Volledig artikel op website RTV Noord