Opinieartikel: Benut alle kennis die je hebt voor het wad

De huidige discussie over de zoutwinning onder de Waddenzee laat zien dat het niet eenvoudig is om kennis in beleid te vertalen. Beleidsmakers en politici hebben kennis nodig om besluiten over het waddengebied te kunnen nemen, maar wanneer wordt de juiste kennis gebruikt?

Zo concludeert staatsecretaris Sharon Dijksma op basis van onderzoek dat zoutwinning waarschijnlijk geen nadelige effecten heeft voor de natuur, terwijl de Waddenvereniging op basis van ander onderzoek wel degelijk grote risico's ziet. Zo ontstaat er een welles-nietesdiscussie waar niemand wijzer van wordt.

Volgens ons is het de plicht van de overheid om niet alleen de wet uit te voeren, maar ook om open te staan voor de verschillende perspectieven die er zijn, zowel van onderzoekers als ervaringsdeskundigen. Dit is zeker nodig in het waddengebied, waarbij veel kritische organisaties betrokken zijn die verschillende ideeën hebben over hoe het waddengebied benut, beleefd en beschermd moet worden. Voor een goede onderbouwing van hun besluiten moeten politici en beleidsmakers beter gebruik maken van deze diversiteit in kennis en waarden.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad