Opening proefinstallatie Stromingsenergie Den Oever

Vrijdag 20 februari 2015 wordt de proefinstallatie Stromingsenergie bij Den Oever officieel geopend. De turbines zijn onlangs al geplaatst.

Stromingsenergie
De Afsluitdijk leent zich goed voor het opwekken van duurzame vormen van energie. Zo ook voor stromingsenergie. Insiders verwachten dat energie uit getijstromen op termijn goed is voor 10 procent van de elektriciteitsbehoefte in de wereld. De Nieuwe Afsluitdijk heeft de ambitie om stromingsenergie verder te ontwikkelen, zodat we deze kennis op termijn kunnen exporteren.

Stromingsenergie is een milieuvriendelijke vorm van het opwekken van energie.Het maakt gebruik van stromend water. Stroming ontstaat door getijverschillen, maar ook door bijvoorbeeld verval of het spuien van water. Het opdoen van kennis over stromingsenergie is een van de projecten op het gebied van duurzame energie die op de Afsluitdijk wordt uitgewerkt.

Volledig artikel op website Noordtopics