Ook op Ameland veel vogels weggespoeld tijdens hoog water

Door een combinatie van regen, harde winde en springtij werd er afgelopen weekend hoog water voorspeld en raakten kwelders onder water. Op Ameland werd het verloop van het hoge water gevolgd bij de kwelder van Hollum waar duizenden grote sterns en kokmeeuwen broeden.

Vrijdag 17 juni was er nog niets aan de hand op de kwelder van Hollum. De ongeveer 4000 paar kokmeeuwen die na het hoog water van 24 mei weer volop aan het broeden waren hadden nog geen vliegvlugge jongen, maar er werd toch weer volop gebroed en het systeem van kokmeeuw/sterns was toch nog goed intact. Aan de westelijke uitloper op de kwelder was zelfs een nieuwe vestiging van ongeveer 800 paar Grote sterns sinds begin juni. Daarmee kwam het totaal aantal broedparen grote stern naar schatting op wel 4000 paar.
 
Op zaterdag 18 juni was de waterstand om 12.50 uur +NAP 150cm . Daarmee waren de meeste kokmeeuwen weer weggespoeld. Ook de arme noordse sterns die aan de weggeerodeerde westelijke uitloper steeds weer eitjes leggen vlak boven de waterlijn waren weggespoeld. De gote sterns zaten op de hoogste rug die langs de zuidkant van het laatste stukje kwelder van West-Ameland ligt en de meeste hebben het overleefd.
 
Op zondag 19 juni een waterstand van +NAP 185 cm om 13.00 uur. En toen bleef er niet veel over. Zelfs de Bruine ratten verlieten het zinkende schip en zwommen naar de dijk (1x gezien). Alleen de hoogste zuidelijk rug bleef boven water. Ook de schelpenbank aan de oostkant ging er onder en heeft alle nesten van noordse sterns en visdieven verloren doen gaan (waarschijnlijk tientallen). Er komt dit jaar waarschijnlijk geen Kokmeeuw groot. In de hoofdkolonie van de Grote stern werden nog redelijke aantallen (honderden?) bijna vliegvlugge jongen gezien. Toch zijn hiervan vandaag ook weer tientallen geneuveld. Dit jaar gaan er waarschijnlijk enkele honderden jonge grote sterns uitvliegen en verder niks.
 
Al met al dramatisch maar dat zal op alle kwelders zo zijn geweest als het bij meetpaal Nes +185cm NAP is geweest op 19 juni.
 
Bijgaande foto's zijn op vrijdag en zondag genomen op ongeveer dezelfde plaats. Op de achtergrond op de hogere rug is de hoofdkolonie grote sterns zichtbaar.