Ontwikkeling vrijetijdseconomie in de Wadden wordt geremd door strakke ruimtelijke planning

De vrijetijdseconomie in het Waddengebied is vooral ontstaan ondanks, en niet dankzij, een sterk planologisch regime. Stefan Hartman concludeert dat de verandering in de Waddenregio van een overwegend landbouwgebied naar een vrijetijdslandschap wordt geremd door een sterk beperkend planningsregime.

Dat de vrijetijdseconomie in het gebied zich toch ontwikkelt, komt onder meer omdat zij voorziet in lokale sociaaleconomische behoeften. Hartman stelt dat ruimtelijke planners tegenwoordig worden uitgedaagd om transitiemanagers te worden. Zij moeten zich inzetten om regio’s te begeleiden bij de overgang naar vrijetijdlandschappen door er op toe te zien dat regio’s beschikken over voldoende vermogen om zich aan te passen. Op 7 januari hoopt Hartman te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hartman onderzocht de rol van ruimtelijke planning bij regio’s die een ontwikkeling doormaken tot vrijetijdslandschap. Vrijetijdslandschappen zijn regio’s die sterk in het teken staan van toerisme, recreatie en vrije tijd. De vrijetijdseconomie stuwt de transformatie van het ruimtelijke en sociaaleconomische landschap van veel regio’s. Vrijetijdslandschappen ontstaan als gevolg van adaptief vermogen: een opeenvolging van landschappelijke aanpassingen die uiteindelijk leiden tot de transformatie van het ruimtelijke en sociaaleconomische landschap. Bovendien stelt adaptief vermogen regio’s in staat om mee te bewegen met de dynamiek van de netwerksamenleving en de globaliserende (vrijetijds)economie.

Artikel op website Groene Ruimte