Ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld gepubliceerd

Van vrijdag 14 maart tot en met donderdag 24 april 2014 kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit over het gewijzigde winningsplan voor gaswinning uit het Groningenveld.

Het ontwerpbesluit moet er voor zorgen dat de effecten van gaswinning beperkt worden. De wijzigingen in het winningsplan van NAM gaan over de geleidelijke afname van de productiecapaciteit en de beheersing van het door de gasproductie veroorzaakte risico op aardbevingen.

Volledig artikel met download en animatie op website rijksoverheid