Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier ter inzage

Van 22 juni t/m 2 augustus 2015 liggen het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier, Milieueffectrapport, Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier en de passende beoordeling ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze geven.

 

Het Rijk werkt aan de versterking van de Afsluitdijk en het vergroten van de afvoercapaciteit. Tegelijkertijd werken regionale partijen in het samenwerkingsverband de Nieuwe Afsluitdijk aan het realiseren van duurzame ambities voor de Afsluitdijk. Eén van de projecten is de aanleg van een Vismigratierivier, ten westen van het sluizencomplex van Kornwerderzand. Met de aanleg van de Vismigratierivier wordt de ecologische verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer verbeterd, waardoor trekvissen beter kunnen migreren en hun paaigronden weer kunnen bereiken.

 

Meer informatie vismigratievijver