Onderzoeksvoorstel Afvaloven Harlingen

De Noordelijke Rekenkamer heeft een opzet aan provinciale staten Fryslân voorgelegd voor een onderzoek naar het vergunningverleningsproces aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen.

Er wordt nu eerst nagegaan of de onderzoeksopzet in overeenstemming is met de vraag van de staten. Die hebben in oktober een verzoek gedaan om een dergelijk onafhankelijk onderzoek te starten. In de afgelopen jaren is veel discussie geweest over de vergunningen voor de REC in Harlingen.