Onderzoekscommissie Afvaloven Harlingen van start

HARLINGEN - De commissie die namens de gemeenteraad van Harlingen het dossier Reststoffenenergiecentrale Harlingen (REC) gaat onderzoeken is deze maand gestart met haar werkzaamheden.

De commissie bestaat uit vier Harlinger gemeenteraadsleden. Voor de duur van dit onderzoek laat de commissie zich adviseren en ondersteunen door Prof. mr. Hans Engels. Hans Engels is expert op het vlak van de taken en bevoegdheden van het lokaal bestuur.

De raad van de gemeente Harlingen heeft op 16 februari 2011 besloten een raadsonderzoek te starten naar de besluitvorming en invulling van verantwoordelijkheden bij de voorbereiding en bouw van de REC en de maatschappelijke ongerustheid die hierbij is ontstaan over de volksgezondheid. De onderzoekscommissie die met dit onderzoek aan de slag gaat wordt voorgezeten door mevrouw J.J. Steevensz-Jilderts en bestaat verder uit de heer P.J. Kraaima, mevrouw J. Travaille en de heer J. Saakstra, allen raadslid in Harlingen.

Volledig artikel op website Harlingenboeit