Onderzoek naar wintersterfte bij Scholeksters langs de kust

Het had niet veel gescheeld of hij was er gekomen, de Elfstedentocht. De meeste mensen zijn blij met deze winterse omstandigheden, maar het prachtige winterweer van de afgelopen weken heeft ook een keerzijde: Scholeksters en andere steltlopers leggen massaal het loodje.

Om in kaart te brengen om hoeveel slachtoffers het gaat, zijn SOVON, IMARES, NIOZ, Delta project management en Natuurwerk Texel een onderzoek aan deze vogels gestart, waaraan u mee kunt doen.

We roepen mensen die regelmatig in de buurt van hoogwatervluchtplaatsen en het strand komen op om dode vogels te verzamelen en door te geven. Probeer daarbij vooral de (nog) levende vogels zo min mogelijk te verstoren, want onnodig energieverlies is het laatste wat ze op dit moment kunnen gebruiken.

Artikel op natuurbericht.nl met meer informatie