Onderzoek naar vogels Waddengebied

Het aantal vogels dat schelpdieren en pieren eet in de Waddenzee is sinds 1987 behoorlijk teruggelopen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de Bonte Gril en de Kanoet. Met vogels die vis eten, zoals de Lepelaar, gaat het weer wel  goed. Dat blijkt uit onderzoek van vogelonderzoeksinstituut SOVON. Het onderzoek gaat over de periode van 1987 tot 2011. Er is niet alleen gekeken naar het Nederlandse Waddengebied, maar ook naar het Waddengebied in Duitsland en Denemarken.