Onderzoek naar toekomst Seaports Xperience Center

De Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) laten onderzoek doen naar de toekomst van het Seaports Xperience Center (SXC). Voortzetting van het centrum, dat ooit is opgezet als promotiemiddel voor de Eemsdelta, staat op losse schroeven.

Volgens SBE is er in de huidige vorm geen toekomst meer voor het SXC, ook al is het een mooie samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Deskundigen moeten gaan kijken of het centrum een andere invulling kan krijgen, waardoor het ook meer financiële middelen kan trekken.

Het SXC moet vooral het werk in de havens promoten. Het is ooit opgezet omdat er een groot tekort aan technisch personeel zou ontstaan, maar dit viel uiteindelijk mee.