Onderzoek naar konijnen op Vlieland

Drie biologiestudenten van de universiteit van Leiden onderzoeken de konijnenpopulatie op Vlieland.

Door ziekten is het aantal konijnen in ons land de laatste decennia fors gedaald. Voor de duinen zijn de konijnen evenwel heel belangrijk. De studenten onderzoeken wat de factoren zijn die invloed hebben op het herstel van het aantal konijnen.

Er wordt onder meer gekeken naar de huidige aantallen, welke plantensoorten voorkomen, en naar predatie door bijvoorbeeld roofvogels. Daarvoor worden onder andere konijnenkeutels geteld en braakballen onderzocht.