Onderzoek naar gevolgen aardbevingen industrie Eemsdelta

Er komt een onderzoek naar de gevolgen van aardbevingen voor industriële bedrijven in de Eemsdelta. Het onderzoek moet in kaart brengen wat mogelijke risico's zijn voor installaties van verschillende grote bedrijven in de gemeenten Delfzijl en Eemsmond.

De verwachting is dat het onderzoek half mei van start kan gaan. In een gefaseerde aanpak wordt ten eerste gekeken naar de veiligheidsaspecten van de installaties en vervolgens naar technische en economische risico's.

Momenteel liggen er zeven onderzoeksvoorstellen ter beoordeling door Deltares (namens EZ). Bij het project zijn sinds februari 2013, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), het ministerie van Economische Zaken, NAM, KNMI, TNO, veiligheidsregio Groningen en onderzoeksinstituut Deltares betrokken.

Voorzitter Cor Zijderveld zit namens SBE aan de Dialoogtafel en houdt de Tafel op de hoogte van de bevindingen van de onderzoekers. De eerste resultaten worden in de loop van dit jaar verwacht.

Artikel op website SB-Eemsdelta