Onderzoek moet belang uitbaggeren Westgat uitwijzen

Vissers uit Lauwersoog willen al tijden dat het Westgat, een vaargeul tussen Schiermonnikoog en Ameland, wordt uitgebaggerd. Onderzoek moet nu uitwijzen of dit financieel uit kan.

Er mag niet zomaar worden ingegrepen in het zeegat, omdat het in beschermd natuurgebied ligt.

Kosten-batenanalyse
Onderzoekers maken dan ook een kosten-batenanalyse. Hieruit moet blijken of menselijk ingrijpen verantwoord is en hoe belangrijk het uitbaggeren daadwerkelijk is voor de garnalenvisserij.

Volledig artikel op website RTV Noord