Onderzoek bodemdaling Ameland

Er is extra onderzoek nodig om vast te stellen of extra gaswinning bij Ameland geen kwaad kan.

Dat vinden de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming. De NAM probeert aan de hand van een model te voorspellen hoe ver de bodem zakt door de extra gaswinning.

De natuurclubs willen dat onafhankelijke experts daar nog een keer naar kijken. Er is steeds meer bewijs dat de bodem verder zakt, ook nadat gaswinning is stopgezet.