Ondertekening Visie 'Wadden Sea Flyway Initiative'

De Waddenzeelanden gaan een gezamenlijke visie ondertekenen over het belang van de Waddenzee in de vliegroute van vogels tussen Afrika en het Arctische gebied. Deze visie zal worden ondertekend op de Trilaterale Ministersconferentie in het Deense Tønder in februari 2014.

De visie over de Flyway (zoals de internationale term luidt voor deze vogeltrekroute) moet de samenwerking versterken over het gehele Flyway-gebied. Dit geldt voor het beheer van trekvogels en het onderzoek naar trekvogels die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het gaat ondermeer om soorten zoals kanoetstrandloper, lepelaar, grote stern, rosse grutto en drieteenstrandloper.

Artikel op website Programma Rijke Waddenzee