Ondersteuning provincie voor afvaloven

Externe deskundigen moeten de provincie Fryslân gaan helpen om beter en duidelijker informatie naar buiten te brengen over de afvaloven in Harlingen. De commissie moet het college ook adviseren over de vergunningen voor de Reststoffen Energie Centrale (REC).

De deskundigen worden ingeschakeld op verzoek van onder andere Groen Links. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft zich laten overtuigen van het nut van een dergelijke commissie van deskundigen.