Ondernemers en VVV aan de slag met profiel Noardwest-Fryslân

Op donderdag 30 juni overhandigde gebiedsgedeputeerde Hans Konst het gebiedsprofiel van Noardwest- Fryslân: ‘Waddenland van Overvloed’ aan ondernemers en VVV Fryslân. Dit zijn ondernemers van de acht Noardwest-Friese gemeenten en de directeur van VVV Fryslân, René van der Weide.

Waddenland van Overvloed

Elke regio heeft zijn eigen unieke kenmerken die de regio bijzonder maken. Het bijzondere van Noardwest-Fryslân is vastgelegd in het Gebiedsprofiel Noardwest-Fryslân ‘Waddenland van Overvloed’. Waddenland van Overvloed staat voor de essentie en de verborgen schatten van Noardwest-Fryslân. Het rapport is bedoeld voor ondernemers en de VVV als inspiratiebron voor productontwikkeling in de toeristische sector. In het rapport staan veel aanknopingspunten, suggesties en verhalen. Waddenland van Overvloed is een middel om bezoekers en bewoners te helpen zich (meer) bewust te worden van de waarden van dit gebied.

Het gebiedsprofiel kwam tot stand via de ‘Interpretation Analyse’. Het onderzoeksduo Gjaltema en McDonald voerde deze analyse uit in opdracht van Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân.

 

Meer informatie en volledig rapport gebiedsprofiel Noardwest Fryslân: 'Waddenland van overvloed'.