Oncontroleerbare bodemdaling Tietjerk-Drachten; consequenties Wad

Hoe is het gesteld met de bodemdaling rond Tietjerk en Drachten? Het rapport 'Bodemdaling Tietjerk-Drachten 1970-2008' van Ir. A.P.E.M. Houtenbos concludeert dat de daling door gaswinning veel ernstiger is dan verwacht en zich inmiddels oncontroleerbaar doorzet.

De bodemdaling in het gebied varieert van nul rond Veenwouden tot 17 cm onder het Bergumermeer. Bij Bergum was de daling 15 cm en bij Rottevalle en Drachtstercompagnie 6 cm. De bodemdalingskommen hebben samen een volume van 13,3 miljoen kubieke meter en vormen daarmee een serieuze bedreiging voor de waterhuishouding. Het patroon van de daling is onmiskenbaar verbonden met de gaswinning van NAM en Vermilion. Er zijn geen aanwijzingen dat andere oorzaken dan gaswinning aan de gemeten daling hebben bijgedragen.

De voorspellingen, die NAM en Vermilion in 2003 uitbrachten, hebben de bodemdaling tot 2008 ernstig onderschat. Bij Bergum daalde de bodem 7,5 cm meer dan voorspeld. De onbetrouwbaarheid van deze voorspellingen vormen een ernstige bedreiging voor de doelmatigheid van schadepreventiemaatregelen. Fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen gaswinning en bodembeweging in de tijd zou hier verandering in moeten brengen.De productiesnelheid is nog maar een fractie van wat het was. Desondanks raast de bodemdaling met onverminderde snelheid door. De bodemdaling boven het Suawoudeveld bij Bergum lijkt zelfs helemaal op drift geraakt. Het dalingsgedrag vertoont veel gelijkenis met dat boven het Harlingenveld bij Franeker. De productie uit dat veld moest in 2008 wegens oncontroleerbare daling worden gestaakt en daalt desondanks tot de dag van vandaag gestaag door.

De veronderstelling dat eenmaal in gang gezette bodemdaling ‘met de hand aan de kraan’ tot de orde geroepen kan worden, is in dit en soortgelijke onderzoeken onjuist gebleken. Daartegenover staan geen gepubliceerde gevallen, waarin de bodemdaling wel significant en direct op matiging van de productiesnelheid reageerde. Controle van bodemdaling, zoals die onder het Wad, door productie 'met de hand aan de kraan' is een illusie. De mate waarin mijnbouwer, waterschap en ingelanden opdraaien voor schade wordt bepaald aan de hand van, exclusief door de mijnbouwer aangeleverde, bodemdalingcijfers. Deze cijfers worden nog altijd onvoldoende professioneel en betrouwbaar berekend.

Volledig rapport op deze website