Olieruiming havens Oudeschild komende dagen naar verwachting afgerond

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om in de haven van Oudeschild de laatste resten olie op te ruimen.

Het overgrote deel van de olievervuiling is geruimd. In de haven van Oudeschild zijn op een paar plaatsen nog restanten van een oliefilm aanwezig. Met name achterin de passantenhaven bevinden zich nog wat olieresten. De olieruiming gaat daarom onverminderd door. Rijkswaterstaat blijft de situatie in de havens en voor de kust van Texel monitoren.

 

De scheepvaart van en naar Texel kan vanaf woensdag 6 april 16.00 uur weer gebruik maken van de haven van Oudeschild. De haven is dan weer open omdat het risico dat de laatste restjes verontreiniging uitstromen naar de Waddenzee zeer gering is. Rijkswaterstaat blijft de situatie in de haven en voor de kust van Texel monitoren.

 

De haven van Oudeschild was de afgelopen dagen afgesloten om verdere verspreiding van de resterende laag naar de Waddenzee te voorkomen. Zowel in de haven van Oudeschild als voor de oostkust van Texel werden maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen en om de oliefilm te ruimen.

 

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie meer is aangetroffen. Gisteren werden op verzoek van Rijkswaterstaat diverse maatregelen getroffen om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen.

 

In overleg met de aannemer, die namens de veroorzaker opruimt, en (natuur)beheerders werkt Rijkswaterstaat aan de beste aanpak. Deze aanpak concentreert zich nu op de havens zelf. Dat laat onverlet dat Rijkswaterstaat de situatie voor de kust van Texel blijft monitoren.

 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee en de bestrijding van olieverontreiniging op de Waddenzee.