Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

De Waddenunit telt met enige regelmaat het aantal vogels dat op een oesterbank foerageert. Volgens schipper Nico Larros zie je steeds vaker en meer vogels foerageren op gemengde oester- en mosselbanken.

"Je hoort wel eens dat er op Oesterbanken geen vogels foerageren”, vertelt Larros. ,,De vogels zouden hun poten breken op de scherpe randen van de oesters. Nou vergeet het maar, er zitten er genoeg en ze eten tot ze vol zijn!”

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee