Noordzeeboerderij van start

Tien kilometer uit de kust van Texel, vlakbij de Razende Bol ligt een nieuwe 'boerderij'. Hier worden tests gedaan met verschillende soorten zeewier door de Stichting Noordzeeboerderij. Welke soort is het meest geschikt om te telen op de ruige Noordzee? Want dat is het uiteindelijke doel, commerciële teelt van zeewier. Ook worden er twee verschillende teeltmethodes beproefd. In juni hoopt de stichting de eerste kilo geteeld zeewier te oogsten, daarom heet deze eerste fase in het project 'Kiloproef'.

Bij de Kiloproef groeit een deel van het wier aan een lange lijn van 20 meter. Het andere deel wordt getest aan een rond frame van vijf meter doorsnede. Het zeewier hangt op zo’n anderhalve tot twee meter diepte. Hier groeit het de komende zes maanden met stromend zeewater, nutriënten en zonlicht. Het experiment gaat verder in 2015-2016 met de 'Proefboerderij'. Net als bij een gewone proefboerderij in de land- en tuinbouw wordt de offshore testfaciliteit gebruikt om ondernemers en onderzoekers te laten experimenteren en leren. De laatste fase is, als alles naar wens verloopt, de eerste commerciële Noordzeeboerderij. Een gemengd bedrijf met zeewier en schelpdieren samen met bijvoorbeeld getijde- of windenergie.

Volgens de stichting heeft de zeewierteelt allerlei positieve effecten. Zeewier vangt eenvoudig voedingstoffen op uit het zeewater, waarmee het eutrofiëring tegen gaat. Daarnaast versterkt zeewier het ecosysteem door te fungeren als natuurlijke broedplaats voor vissen en schelpdieren. En er worden veel gezondheidsvoordelen aan de wieren toegedicht. Zeewierteelt is ‘hot’. Voor het kweken van zeewier zijn bovendien geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen of zoetwater nodig. In de toekomst ziet de stichting Noordzeeboerderijen juist in windmolenparken voorkomen, waarmee de ruimte op zee functioneel gebruikt wordt.