Noordpoolperikelen op de Wadden

In heel Nederland is het op dit moment koud en winters. Door het hele land vallen wat sneeuwbuitjes en dat bij temperaturen die op veel plekken niet eens boven nul uitkomen. Tel daarbij op de snijdende noordoostenwind en het winterplaatje is compleet. Maar in het uiterste noorden maakt Koning Winter het nu wel héél bont…..

Baas boven baas
Het zijn vooral de sneeuwbuien in combinatie met de wind die met name op de Wadden voor Arctische omstandigheden zorgen. Vanaf gisteren einde middag trokken er vanuit het noordoosten steeds meer sneeuwbuien over de eilanden en bij een steeds verder dalende temperatuur is deze sneeuw blijven liggen. Doordat de bovenlucht zo koud is, is de sneeuw die er viel (en nog steeds valt) erg fijn van structuur, ideale stuifsneeuw. Met een stevige wind daarbij vliegt deze fijne substantie ook vrij snel horizontaal door de lucht. Er is op sommige plekken zo’n 10 centimeter gevallen, maar er zijn al sneeuwduintjes aangetroffen van om en nabij de 40 cm hoog.

Overlast?
Ik denk dat we in deze situatie beter van ongemak kunnen spreken. Een maatschappijontwrichtende situatie lijkt er niet te zijn. Maar dat er sprake is van ongemak hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Waar sneeuw is, is namelijk natuurlijk ook de gebruikelijke gladheid. Dan is er nog de kou in combinatie met de wind die dwars door alles heen snijdt. En wat dacht je van slechte zichten door de opstuivende sneeuw en tijdens buien. Ondanks het ongemak toch ook een bijzondere ervaring voor de eilandbewoners die zich buiten wagen.