Noorderzijlvest maakt migratie van en naar Waddenzee makkelijker

In het kader van Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied start Waterschap Noorderzijlvest het project ‘Vispassages drie zeegemalen en vijf achterland maatregelen'

De drie zeegemalen (Spijksterpompen, De Drie Delfzijlen en Noordpolderzijl) en de achterliggende stuwen worden vispasseerbaar gemaakt. Het doel is herstel van het ecologisch evenwicht in het beheergebied van Noorderzijlvest.  

Volledig artikel op website H2O