Noord-Holland: Wijziging regeling cofinanciering Waddenfonds

De Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds is verlengd tot 31 december 2014 en de maximale subsidie per project is verhoogd van € 300.000 tot € 500.000.

De regeling is bedoeld om projecten die het laatste deel van de financiering niet rond krijgen, een laatste zet in de goede richting te geven. Het moet gaan om Waddenfondsprojecten die worden uitgevoerd binnen, of ten goede komen aan het Noord-Hollandse deel van het totale Waddengebied. Pas na definitieve toekenning van de subsidie door het Waddenfonds kan ook de provinciale subsidie worden toegekend. Deze regeling komt voort uit het Coalitieakkoord van het  huidige college van Gedeputeerde Staten. Tot en met 2015 is jaarlijks €1,5 mln. euro beschikbaar gesteld voor deze cofinanciering.

Voor meer informatie kunt u de uitvoeringsregeling downloaden op de website van de provincie Noord-Holland.