'Nog dit jaar locatie voor helihaven Eemshaven'

Groningen Seaports verwacht nog dit jaar een geschikte locatie bij de Eemshaven te vinden voor een start- en landingsplaats voor helikopters.

De zoektocht heeft een tijd stil gelegen omdat onduidelijk was op welke plaats windmolens mogen worden gebouwd. Nu over de windmolens een besluit genomen is kan er ook een helihaven worden gepland. Seaports zoekt in een straal van 10 kilometer rond de Eemshaven.

De start- en landingsplaats voor helikopters wordt gebruikt voor het onderhoud van windmolens op zee. Volgens Groningen Seaports is de voorziening van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Eemshaven. Zonder helihaven zou de offshore-windindustrie zich niet in de haven willen vestigen, maar uitwijken naar Duitse havens die wel faciliteiten hebben voor helikopters.

Artikel op website RTV Noord