Nieuwe website kennisuitwisseling Visserij

De nieuwe website Vistikhetmaar.nl moet het platform voor kennisuitwisseling in de visserij worden. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de visserij. De website is nu online.

Vistikhetmaar.nl is ontwikkeld door Stichting ProSea, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De Stichting Sectorraad Visserij zorgt er nu voor dat de website up-to-date blijft. Doel is het bevorderen van de doorstroming van actuele kennis naar de visserijsector, -scholen en de maatschappij.

Artikel op website Programma Rijke Waddenzee