Nieuwe voorzitter onderzoek Afvaloven Harlingen

Peter Polhuis uit Leeuwarden is de nieuwe voorzitter van de begeleidingsgroep Luchtkwaliteit Harlingen. Polhuis is directeur van Dextera Advies en voorzitter van de rekenkamer in Leeuwarden.

De begeleidingsgroep ondersteunt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Harlingen. In de groep zitten onder anderen vertegenwoordigers van de plaatselijke belangen van Mildum, Wijnaldum en Sexbierum, de Harlinger Huisartsengroep en de landbouworganisatie LTO.

De vondst van dioxine in kippeneieren van particulieren in Harlingen heeft voor onrust gezorgd bij een deel van de inwoners. Ze vermoeden dat de afvaloven hier mee te maken heeft, en hebben daarom de gemeente Harlingen, de provincie en het RIVM gevraagd de kwaliteit van de lucht in en rondom Harlingen in kaart te brengen.