Nieuwe vergunning Reststoffen Energie Centrale Harlingen

De Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen heeft een nieuwe vergunning. De vergunning is vastgesteld door de provincie Fryslân. Met de nieuwe vergunning kan afvalverwerker Omrin maximaal 280 kiloton afval per jaar verbranden. Voorheen was dat 228 kiloton.

Omrin deed een aanvraag voor het verhogen van de hoeveelheid. De aanleiding hiervoor is de verdere daling van de calorische waarde van de afvalstoffen. Dit heeft te maken met het scheiden van de afvalstoffen. Het gaat hierbij vooral om het voor- en/of nascheiden van kunststoffen. Dankzij de verruiming kan Omrin net zoveel energie blijven leveren als het nu doet.

Zienswijzen
De ontwerpbeschikking voor de veranderingsvergunning lag vanaf maandag 7 oktober 2013 zes weken ter inzage. Op 29 oktober organiseerden provincie en gemeente in Harlingen een inloopbijeenkomst over de beschikking. Er zijn in deze periode zes zienswijzen ingediend. Eén van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van het voorschrift over geluid. Indieners van zienswijzen die het met de beschikking niet eens zijn, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank.

De provincie toetste de aanvraag conform haar wettelijke taak aan de landelijke wet- en regelgeving. De toets wijst uit dat de verruiming daarbinnen past. De provincie heeft geen reden om de vergunning te weigeren. Daarom moet de provincie de vergunning verlenen.

De aanvraag en de definitieve vergunning met de reactie op de zienswijzen staan vanaf zaterdag 14 december op www.fryslan.nl/rec.