Nieuwe toeristische organisatie voor De Marne en Winsum: Promotie Waddenland

De gemeenten De Marne en Winsum hebben vanaf nu samen een organisatie voor toeristische informatievoorziening en regiomarketing: 'Stichting Promotie Waddenland'. Op woensdag 9 april 2014 om 16.00 uur verzorgen wethouder Herwil van Gelder van De Marne en burgemeester Rinus Michels van de gemeente Winsum met het bestuur van stichting Promotie Waddenland de aftrap voor deze bijzondere samenwerking.

Op de kaart
De buurgemeenten zien recreatie en toerisme als een belangrijke groeisector voor de economische ontwikkeling van het gebied waar nog volop kansen liggen. Een goed georganiseerde toeristische informatievoorziening en door de toeristische ondernemers breed gedragen Regiomarketing is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook de provincie Groningen wil het gebied toeristisch op de kaart zetten, waarbij het Lauwersmeer en het Werelderfgoed Waddenzee met haar authentieke achterland van wierden en borgen, kunst en cultuur en het Nationaal landschap Middag-Humsterland de grootste trekkers zijn.
 
Samenwerking
Samen met de toeristische ondernemers hebben de gemeente De Marne en Winsum gekeken naar mogelijkheden voor toeristische informatievoorziening en regiomarketing in het gebied. In De Marne is er in samenwerking met de ondernemers een beleidsplan Recreatie en Toerisme opgesteld. Er zijn meerdere bijeenkomsten voor toeristische ondernemers georganiseerd en werkgroepen gevormd. Ook de gemeente Winsum is in gesprek gegaan met haar toeristische ondernemers. Vanuit deze bijeenkomsten is 'Stichting Promotie Waddenland' tot stand gekomen:  een mooi voorbeeld van samenwerking tussen beide gemeenten en het 'veld', die de nieuwe tijd illustreert.
 
Toeristische informatiepunten
'Promotie Waddenland', opgericht door de toeristische ondernemers, gaat in samenspraak met haar achterban en Marketing Groningen de regiomarketing vormgeven. Ook gaat Promotie Waddenland de toeristische informatievoorziening in de Marne en Winsum organiseren. Het gaat hierbij om branding van het gebied, o.a. door het  ontwikkelen van een website. Ook komen er Toeristische Informatiepunten (TIP's) in de dorpen Zoutkamp, Lauwersoog, Pieterburen, Winsum, Garnwerd en Ezinge. Daarnaast is het de bedoeling om kleinere TIP's onder te brengen bij de toeristische ondernemers, verspreid over het gebied: een waardevolle aanvulling op het gastheerschap.