Nieuwe publicatie: ‘De draagkracht van de Waddenzee gemeten’

In 2007 ging het NWO-programma Zee en Kust Onderzoek van start, met een budget van meer dan twintig miljoen euro voor excellent onderzoek in het Nederlandse kustgebied.

Een groot aantal projecten binnen dit programma richtte zich op het waddengebied. De door NWO en de Waddenacademie gezamenlijk uitgebrachte publicatie ‘De draagkracht van de Waddenzee gemeten’ biedt een overzicht van dit waddenonderzoek. U kunt de publicatie (pdf 952 KB) onder meer downloaden op de website van de Waddenacademie
 
Gedrukte exemplaren kunt u gratis opvragen door te mailen naar info@waddenacademie.nl o.v.v. uw adresgegevens en het aantal exemplaren.