Nieuwe kwelders Terschelling gebaseerd op schilderij Mondriaan

Vogels en planten op Terschelling hebben vanaf 2018 meer plek om uit te rusten en te groeien. De Stuurgroep Kweldersherstel op Terschelling heeft dinsdag plannen gepresenteerd over hoe ze aan de zuidkant van Terschelling kwelderrestanten willen behouden en nieuwe kwelders willen ontwikkelen.

Kwelders zijn zeldzaam, maar wel heel goed voor de natuur. De open kwelderstructuur van Terschelling is gebaseerd op een schilderij van Mondriaan. Daarom wil de stuurgroep de kwelders in 2018, het jaar van Culturele Hoofdstad, klaar hebben.

De kwelders worden niet toegankelijk voor mensen, dat zou de natuur en de vogels te veel verstoren. Wel kunnen mensen voortaan over de weg langs de kwelders fietsen.

Volledig persbericht

Volledig rapport Kwelders Terschelling (voorlopig ontwerp)