Nieuwe kwelder op Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Op Schiermonnikoog komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe kwelder tussen de jachthaven en de veersteigers.

De kwelder wordt gemaakt van het slib dat vrijkomt bij het baggeren van de jachthaven. De gemeente hoopt hierover in september een voorstel te kunnen indienen bij de gemeenteraad. Door een nieuwe kwelder wordt de overgang van het wad naar het eiland minder hard en ook is het veiliger, omdat de dijk dan meer kan hebben.