Nieuwe kwelder bij Schier te duur

De aanleg van een nieuwe kwelder bij de jachthaven van Schiermonnikoog met bagger uit de haven is te duur voor de gemeente.

Het baggeren van de haven is al jaren een probleem vanwege de kosten. Daarnaast zit het baggerdepot op het eiland vol. Het nieuwe buitendijkse land zou komen te liggen tussen de veerdam en de haven.

Het ministerie van Natuur en Milieu plaatst grote kanttekeningen bij het plan. Het kwelderplan zou 150.000 euro per jaar kosten. Het baggeren kost momenteel 70.000 euro per jaar. Schier wil hier wel aan vasthouden.

Niet baggeren is geen optie. Meer dan de helft van de watersporters komt niet meer naar Schier als ze droog moeten vallen in de haven, zo blijkt uit een enquête.