Nieuwe fietsroute langs Noordelijke Elfsteden en Waddenkust

Met de verspreiding van een nieuw viertalig gratis magazine met veel kaarten en routes, het creëren van een infocentrum bij activiteitenboerderij Seedykstertoer aan de Zeedijk in Marrum én een nieuwe website is het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, begonnen met de internationale promotie van de Waddenzee als zeer boeiend UNESCO werelderfgoed. De vier noordelijke Elfsteden Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Dokkum liften mee.

De promotieorganisatie, die samenwerkt met een honderdtal recreatie- en horecabedrijven in de regio, legt de nadruk op de verkenning van Noord-Friesland en West-Groningen per fiets aan de hand van een knooppunten-routekaart in het magazine en een zesdaags hotel-fietsarrangement op www.frieslandtravel.com

Ontdekkingsreis
De fietstocht ‘Noordelijke Elfsteden en Waddenkust’, die naar believen op te delen is in trajecten van 20 tot 60 km, is een ontdekkingsreis door meer dan 5.000 jaar door mensen bewoond kustland met terpen en wierden, tot 10 meter hoge woonheuvels om hoog zeewater buiten de deur te houden.

Artikel met kaart op bron