Nieuwe broedlocaties voor Noordse sterns Eems

In het Oostelijke deel van de Eemshaven komt een locatie waar Noordse sterns en andere beschermde vogelsoorten dit seizoen kunnen broeden.

De inrichting van de broedplek gebeurt door de provicie Groningen. De nieuwe locatie is gevonden in overleg met Groningen Seaports, Wagenborg, Sealane, Groningen Seaports, Sovon, Rijksuniversiteit Groningen, Avifauna en Het Groninger Landschap. De provincie Groningen richt de locatie in met schelpenzand en een hek om vossen en andere jagers tegen te houden.

De afgelopen jaren vestigden zich elk seizoen op het terrein van het bedrijf Sealane en Wagenborg in de Eemshaven een kolonie Noordse sterns. Die zorgde voor ongemakkelijke situaties, omdat broedende sterns hun eieren en jongen voortdurend beschermen. De vogels vielen werknemers en bezoekers, die vaak uit voorzorg al een helm kregen, van beide bedrijven aan.

Wagenborg en Sealane krijgen de mogelijkheid om op alle locaties waar nog geen vogels broeden maatregelen toe te passen om ze te verjagen. Biologen van Rijksuniversiteit Groningen gaan onderzoek doen naar het gedrag en de aantallen van de vogels in de Groninger zeehavens.

De alternatieve locatie is tijdelijk. De provincie Groningen gaat met overheden en natuur- en milieuorganisaties in overleg om een definitieve oplossing te vinden voor het broedseizoen 2017.