Nieuwe beschikking afvaloven Harlingen ter inzage

Omrin wil in de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen meer afval gaan verbranden. Daarvoor is een nieuwe beschikking nodig. Nu mag Omrin 228 kiloton afval verbranden. In de nieuwe beschikking is er ruimte voor 280 kiloton.

De nieuwe beschikking ligt vanaf maandag 7 oktober zes weken ter inzage op het provinciehuis in Leeuwarden en het gemeentehuis in Harlingen. Het gaat om een ontwerpbeschikking waarop nog gereageerd kan worden.

Omrin wil onder andere ook een grotere dieselolietank en een milieu unit voor de opslag van gevaarlijke stoffen (oliën en vetten etc.). De provincie heeft de aanvraag conform haar wettelijke taak getoetst aan de landelijke Omgevingswet. Die toets wijst volgens de provincie uit dat de aanvraag aan die wet voldoet. De provincie heeft zelf geen bevoegdheid om extra eisen toe te voegen. Ook heeft de provincie zelf geen beoordelingsruimte. Er is daarom geen reden om de beschikking te weigeren.

In oktober organiseert de provincie in Harlingen een inloopbijeenkomst over de nieuwe beschikking.