Nieuwbouwplan op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog zijn plannen gepresenteerd voor de bouw van veertien seniorenwoningen. Woningcorporatie WoonFriesland wil met de veertien woningen het bestaande complex De Riich vervangen. Dat voldoet niet meer aan de huidige eisen.

Volgens wethouder Wiersema zijn de bewoners van Schiermonnikoog blij met de plannen, maar zijn er nog wel vragen over het bebouwen van een deel van een plantsoen naast het complex. WoonFriesland bekijkt wat er met de opmerkingen gedaan kan worden in de verdere uitwerking van het plan.